Team

Dany Socquet

Dany Socquet

Advocaat, Vennoot


MD Socquet behaalde zijn licentiaat rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven in 1991 en begon toen zijn carrière als stagiair en nadien advocaat-medewerker bij Mr. B.
Au cours de l’année 2000, M. Socquet het kantoor Socquet ADVOCATEN op te richten, waar ook à op heden het administratief recht de voornaamste specialisatie blijft.

Ook zetelt Mr. Socquet als voorzitter van de gewestelijke kamer van beroep, Nederlandstalige kamer (tucht en evaluatieprocedures contractueel en statutair personeel) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

M. Socquet est tevens benoemd als plv. assessor-deskundige in de Beroepscommissie voor Tuchtzaken Vlaamse overheid, en dit sedert de oprichting en 2007.

Mr. Socquet heeft tevens gezeteld als effectief lid van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken van het Havenbedrijf van Antwerpen. Hij est tevens couvercle van het Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP).

MD Socquet heeft bijna 20 jaar ervaring als docent ambtenarenrecht aan het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (1991-2009), waar de rechtspositieregeling van de ambtenaren in lokale besturen, het tuchtuchtrecht, evaluatieprocedures, benoemeningicht.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Leuven est mr. Beelen onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse balies en die van de National Orde, die geraadpleegd kunnen worden op de website van de Orde van Vlaamse Balies, alsook aan de regglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op de website van Balies Leuven.

Sam Socquet

Office Manager

Sam is verantwoordelijk voor de administratieve en facilitaire taken op het kantoor, zijn job bestaat onder andere uit beheren van de kantooragenda, het dossierbeheer en het verwerken van de briefwisseling. Hij verzorgd tevens de opvolging van de time-sheets en het debiteurenbeheer.

Ook is hij het eerste aanspreekpunt bij telefonisch en elektronisch contact met het kantoor.