Team

Dany Socquet

Dany Socquet

Advocaat, Vennoot

Mr. D. Socquet behaalde zijn licentiaat rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven in 1991 en begon toen zijn carrière als stagiair en nadien advocaat-medewerker bij Mr. B. Beelen, waar de focus uitsluitend lag op het behandelen van dossiers in de materie van het administratief recht. In het jaar 2000 besloot Mr. Socquet het kantoor Socquet ADVOCATEN op te richten, waar ook tot op heden het administratief recht de voornaamste specialisatie blijft.

Ook zetelt Mr. Socquet als voorzitter van de gewestelijke kamer van beroep, Nederlandstalige kamer (tucht en evaluatieprocedures contractueel en statutair personeel) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mr. Socquet is tevens benoemd als plv. assessor-deskundige in de Beroepscommissie voor Tuchtzaken Vlaamse overheid, en dit sedert de oprichting in 2007.

Mr. Socquet heeft tevens gezeteld als effectief lid van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken van het Havenbedrijf van Antwerpen. Hij is tevens lid van het Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP).

Mr. D. Socquet heeft bijna 20 jaar ervaring als docent ambtenarenrecht aan het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (1991-2009), waar de rechtspositieregeling van de ambtenaren in lokale besturen, het tuchtrecht, evaluatieprocedures, benoemingen en bevorderingen, met uiteenzetting van de beroepsmogelijkheden werden toegelicht.

Sam Socquet

Office Manager

Sam is verantwoordelijk voor de administratieve en facilitaire taken op het kantoor, zijn job bestaat onder andere uit beheren van de kantooragenda, het dossierbeheer en het verwerken van de briefwisseling. Hij verzorgd tevens de opvolging van de time-sheets en het debiteurenbeheer.

Ook is hij het eerste aanspreekpunt bij telefonisch en elektronisch contact met het kantoor.