Specialisatie

Rechtsdomeinen: publiek recht

Deze dossiers worden behandeld voor de burgerlijke rechtbanken en administratieve rechtscolleges.