Specialisaties

Rechtsdomeinen: publiek recht, met in zonderheid het administratief recht

Tevens worden burgerrechtelijke dossiers behandeld gaande van verbintenissenrecht tot echtscheidingen. Daarbuiten zijn we ook actief binnen de materie van de bemiddeling.