Erelonen

Erelonen worden berekend aan de hand van een time-sheet applicatie

  • De diensten die een advocaat verleent aan zijn cliënt beperken zich niet tot de vertegenwoordiging voor de rechtbanken en hoven of het verstrekken van juridisch advies. Het betreft evenzeer het opstellen van dagvaardingen, besluiten,…, het bestuderen van het dossier en al het juridisch opzoekwerk dat hier bij komt kijken, de briefwisseling, de vergaderingen, …
  • Iedere aansprakelijkheid van SOCQUET ADVOCATEN is beperkt tot het bedrag van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
    www.balieleuven.be/reglementen-en-verzekeringen
    SOCQUET ADVOCATEN is een burgerlijke vennootschap opgericht onder de vorm van een BV met ondernemingsnummer 0836.939.556

Maak een afspraak

Consultaties uitsluitend op afspraak.